Νέα και Προκηρύξεις

Body: 

Το ΙΝΑΓΡΟΚ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες...

Επισυναπτόμενο αρχείο(α):