Συμμετοχή της Δρος Μαρίας Αλεμπάκη, σε συνάντηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Κρήτη

Συμμετοχή της Δρος Μαρίας Αλεμπάκη, Δόκιμης ερευνήτριας του ΙΝΑΓΡΟΚ, σε συνάντηση εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Κρήτη (Ηράκλειο, 14/11/2019).

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):