Συμμετοχή της Δρος Ελ. Καϊμακούδη στο 26ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)

Η Δρ Ελένη Καϊμακούδη συμμετείχε στο 26ο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), το οποίο έλαβε χώρα στη Νάξο από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019, με τίτλο εισήγησης: "Βέλτιστες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για αγροδιατροφικές επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό".

Συντάκτης: 
madalena
Επισυναπτόμενο αρχείο(α):