Χρηματοδότηση

Οι λειτουργικές δαπάνες του ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ. προέρχονται από τον τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η επιπλέον χρηματοδότηση του ΙΝ.ΑΓΡ.Ο.Κ. προέρχεται από ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράμματα και μελέτες που του αναθέτουν οργανισμοί και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.