Δρ Μαρία Αλεμπάκη

Δόκιμη Ερευνήτρια
 

E-mail

E-mail: 
mariale@agreri.gr
 
Επάγγελμα: 
Ερευνήτρια
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Η Μαρία Αλεμπάκη είναι Δόκιμη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο, με αντικείμενο θέσης τον Αγροτικό Τουρισμό. Η ακαδημαϊκή της εμπειρία περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, διδασκαλία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επίβλεψη πτυχιακών και μεταπτυχιακών διατριβών, καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα. Οι γνωστικές περιοχές του επιστημονικού της ενδιαφέροντος εντοπίζονται στα ακόλουθα πεδία: ‘Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Επανατακτικότητα (Resilience)’, ‘Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού’, ‘Συλλογικές μορφές οργάνωσης στην ύπαιθρο’, ‘Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τουρισμό’ και ‘Στρατηγικός Σχεδιασμός σε ζητήματα Τουρισμού’. Η διδακτορική (2007-2012, Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ) και μεταδιδακτορική της έρευνα (2014-2015, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) επικεντρώθηκε στο πεδίο του Οινοτουρισμού. Ως υπότροφος του προγράμματος «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ 34, 2018-) διερευνά διαστάσεις της επιμόρφωσης των φορέων της παραγωγικής βάσης σε σχέση με τον τουρισμό. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος απασχολείται επίσης ως Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.