Γερασιμούλα Αγγελοπούλου

E-mail

E-mail: 
angelopoulou@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 210 2755086 / 6
 
Επάγγελμα: 
Ειδικός Επιστήμονας
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Η Γ. Αγγελοπούλου έλαβε το πτυχίο της από το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τη μεταπτυχιακή της διατριβή με τίτλο “Development Economics and International Co-operation (MESCI)” από το πανεπιστήμιο TOR VERGATA Ρώμη, School of Economics. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και διοίκησης.  Εχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση  δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, χρησιμοποιώντας διάφορα στατιστικά εργαλεία.  Στο ΙΝΑΓΡΟΚ έχει συμμετάσχει σε πλήθος κοινοτικών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.