Απόφαση Εγκρισης Πρακτικού για το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων για το έτος 2016