Μελέτη για τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης του Ελαιώνα Αμφισσας και των όμορων περιοχών του δήμου Δελφών

Επιστημονικός Υπεύθυνος(η): 
Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 016
Ημερομηνία Λήξης: 
2 016
Χρηματοδότηση: 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ & ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ