Αγροεπιλογές: Καινοτόμες Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο.

Συγγραφείς:
Irene Tzouramani
Τύπος: Conference Proceedings
Τίτλος Περιοδικού: ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. – Ι.ΓΕ.Κ.Ε
'Ετος δημοσίευσης: 2008
Πηγή: AGRERI
Θέμα:
socioeconomic development
rural development
agricultural development
 

Σχετικοί Πόροι

Innovation implementation strategies for consumer driven fruit supply chains

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
agricultural economics
trade
agriculture
agricultural practices

Adoption and use of ICTs among rural youth: Evidence from Greece.

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

Future for agriculture in the OECS countries. Rural sector notes

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
agriculture
Collected from: 

Additional strategic objectives of relevance to COAG

Provider: 
Subject: 
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Strategy of agriculture and rural development. Period 2001-2010. Executive summary

Provider: 
Subject: 
rural development
agriculture
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

AGRERI Library

Innovation implementation strategies for consumer driven fruit supply chains

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
agricultural economics
trade
agriculture
agricultural practices

Adoption and use of ICTs among rural youth: Evidence from Greece.

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Support for Farmers' Cooperatives-Country Report- Greece

Provider: 
Subject: 
products
agricultural products
animal products
plant products
policies
agricultural policies
socioeconomic development
rural development
agricultural development
economics
cooperatives
agribusiness and cooperatives
agricultural practices
farming systems
cooperative farming

External Library

Future for agriculture in the OECS countries. Rural sector notes

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
agriculture
Collected from: 

Additional strategic objectives of relevance to COAG

Provider: 
Subject: 
agricultural development
agricultural policies
rural development
Collected from: 

Strategy of agriculture and rural development. Period 2001-2010. Executive summary

Provider: 
Subject: 
rural development
agriculture
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: