Χωρικά σχήματα οργάνωσης και κρίσιμοι παράγοντες για την επανατακτικότητα του οινοτουρισμού στην Ελλάδα

Authors:
Alebaki, M.
Ioannides, D.
Type: Conference Paper
Journal title: 20ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ
Year of publication: 2018
Source: AGRERI
Subject:
socioeconomic development
rural development
agricultural development
Description:

Η παρούσα εργασία στηρίζεται σε πρωτογενή ποιοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν μέσα από 39 συνεντεύξεις σε βάθος με φορείς του οινοτουρισμού (stakeholders ή Wine Road Actors) και εθνικούς εμπειρογνώμονες (experts). Αντικειμενικός σκοπός της είναι η μελέτη της ανάπτυξης του οινοτουρισμού στην Ελλάδα υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Επανατακτικότητας (Resilience Theory). Ειδικότερα, η εργασία επιχειρεί: α. να παρουσιάσει το ιστορικό των συντονισμένων δράσεων δικτύωσης που έχουν αναληφθεί για την αξιοποίηση του οινοτουριστικού δυναμικού της χώρας, και β. να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ή ενδέχεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά ο οινοτουρισμός ως κοινωνικο-οικολογικό σύστημα.
 


License: Rights subject to owner's permission
 

Related Resources

Toward an Economics of the Rural Third Sector

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development
Collected from: 

Developing a multidimensional framework for wine tourist behavior: Evidence from Greece

 

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Market segmentation in wine tourism: a comparison of approaches

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Rural sector note: Guyana

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
Collected from: 

Food, agriculture and rural development: Current and emerging issues for economic analysis and policy research

Provider: 
Subject: 
rural development
agriculture
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Future for agriculture in the OECS countries. Rural sector notes

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
agriculture
Collected from: 

AGRERI Library

Toward an Economics of the Rural Third Sector

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development
Collected from: 

Developing a multidimensional framework for wine tourist behavior: Evidence from Greece

 

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

Market segmentation in wine tourism: a comparison of approaches

Provider: 
Subject: 
socioeconomic development
rural development
agricultural development

External Library

Rural sector note: Guyana

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
Collected from: 

Food, agriculture and rural development: Current and emerging issues for economic analysis and policy research

Provider: 
Subject: 
rural development
agriculture
agricultural development
rural development
agricultural policies
Collected from: 

Future for agriculture in the OECS countries. Rural sector notes

Provider: 
Subject: 
agricultural policies
rural development
agricultural development
agricultural economics
agriculture
Collected from: