Δρ Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου

E-mail

E-mail: 
theodorakopoulou@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 2102755086 /3
 
Επάγγελμα: 
Ερευνήτρια
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Η Δρ Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου είναι συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη δομών και δικτύων που φέρνουν σε επαφή τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους στις αγροδιατροφικές αλυσίδες. Η έρευνά της εστιάζει στην συγκέντρωση όλων των δυνατοτήτων των επιμέρους μελών των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας του αγροδιατροφικού τομέα με την γεφύρωση των διαφορών και την ανάδειξη των ευκαιριών ώστε ο στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων να ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο συστημικό πλαίσιο ανάλυσης που θα περιλαμβάνει και την ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών θεσμικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.