Δρ Αλεξάνδρα Σιντόρη

E-mail

E-mail: 
al_sintori@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 210 2756596 / 4,5,8
+30 210 2755086 / 4,5,8
 
Επάγγελμα: 
Ερευνήτρια
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

Η Αλεξάνδρα Σιντόρη αποφοίτησε από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2004. Στη συνέχεια παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου τμήματος με τίτλο «Ολοκληρωμένη Αναπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου». Το 2012 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Ανάλυση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων με πολλαπλούς στόχους. Η περίπτωση των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας».  Είναι εξωτερική συνεργάτης του ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας από το 2005. Το 2015 ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της διατριβή με τίτλο «Εκτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου σε ελληνικές εκτροφές μικρών μηρυκαστικών» η οποία υλοποιήθηκε στο ινστιτούτο. Τα κύρια ερευνητικά της ενδαφέροντα αφορούν τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων  και τους στόχους των παραγωγών, το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων, την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την αξιολόγηση πολιτικών που αφορούν την αγροτική οικονομία και το περιβάλλον.