Δρ Άγγελος Λιοντάκης

E-mail

E-mail: 
aliontakis@agreri.gr
 
Αρ. Τηλεφώνου/Εσ.: 
+30 210 2756596 /4,5,8
+30 210 2755086 /4,5,8
 
Επάγγελμα: 
Συνεργάτης
 

Δείτε την πλήρη έκδοση

Δείτε την πλήρη έκδοση: 

O Άγγελος Λιοντάκης συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας ως εξωτερικός συνεργάτης. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αγροτική Οικονομία. Επιπλέον, κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), και στο Μανατζμεντ και Οικονομικές Επιστήμες του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία κυρίως σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο χώρο της αγροτικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, της αξιολόγησης επενδύσεων στον αγροτικό χώρο, του οικονομικού κινδύνου και της αβεβαιότητας στην αγροτική παραγωγή και στην παραγωγικότητα και τεχνική αποτελεσματικότητα γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.