Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων

Η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων είναι μία βασική ανοιξιάτικη καλλιέργεια σε πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως στις περιοχές που είναι εγκατεστημένα τα εργοστάσια παραγωγής ζάχαρης. Πρόκειται για μία συμβολαιακή καλλιέργεια που σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ). Ο έλεγχος που ασκείται δεν είναι δεσμευτικός και για αυτό η υιοθέτηση ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας και η πιστοποίησή του κρίνεται ότι θα συμβάλλουν στη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και στην προστασία του περιβάλλοντος.Σκοπός της εμπειρογνωμωσύνης είναι ο προσδιορισμός του ενδεδειγμένου ύψους εισοδηματικής ενίσχυσης για την εισαγωγή της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην τευτλοκαλλιέργειαΟι συνέπειες της ολοκληρωμένης διαχείρισης της τευτλοκαλλιέργειας διερευνώνται στην παρούσα εμπειρογνωμοσύνη, που στηρίζεται σε απόψεις ειδικών του κλάδου, σε απόψεις των υπηρεσιών της ΕΒΖ και σε περιορισμένης έκτασης πρωτογενή έρευνα.

Συμμετέχοντες ερευνητές και προσωπικό: 
Ημερομηνία Έναρξης: 
2 011
Ημερομηνία Λήξης: 
2 011
Χρηματοδότηση: 
ΠΑΑ 2017-013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"